Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η παρούσα ηλεκτρονική σελίδα xeiropoihta-fotistika.gr δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, είναι  σημαντικό εσείς, οι πελάτες μας, ότι  πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση της παραγγελία σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι  επισυναπτόμενοι σε αυτήν όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν την μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και του όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς  επίσης  και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί ακούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την xeiropoihta-fotistika.gr προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την ηλεκτρονική σελίδα και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους μέσω τηλεφώνου ή email.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η xeiropoihta-fotistika.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για ποικιλία προϊόντων και να διευκολύνουν τις συναλλαγές.

Η xeiropoihta-fotistika.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την xeiropoihta-fotistika.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. 

Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα  μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα μέσω τηλεφώνου ή στέλνοντας email στην ηλεκτρονική σελίδα μας xeiropoihta-fotistika.gr

Η xeiropoihta -fotistika.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδο σας από το site  διαγράφονται αυτόματα.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ηλεκτρονική σελίδα xeiropoihta-fotistika.gr.

H ηλεκτρονική σελίδα xeiropoihta-fotistika.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της.

Συνεχώς η ηλεκτρονική σελίδα xeiropoihta-fotistika.gr επεκτείνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική σελίδα xeiropoihta-fotistika.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανόμενης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.